Reportage i magasinet Filter

Mina reportage i Filter finns numer att läsa på tidningens hemsida. Det är möjligt att man kan läsa något av dem gratis utan att ta en prenumeration. I övrigt är det en utmärkt tidning väl värd en prenumeration!