IVO mörkade missförhållanden på flickhemmet

Granskningar av HVB-hem har varit något av en stapelföda bland journalister och många bra och viktiga berättelser har kommit fram. På senvåren 2020 sedan började jag på P4 Väst att granska HVB-hemmet Stubben i Melleruds kommun. Det är ett familjeägt HVB-hem där folk i ledningen systematiskt kränkte och även misshandlade intagna flickor. Jag har haft kontakt runt 30 flickor som var inskrivna på hemmet och ett tiotal behandlare med sammanlagt 20 års erfarenhet från Stubben HVB. Deras vittnesmål är samstämmiga.

En av ägarna fick ständiga aggressionsutbrott, framför allt vid läggdags, och flickorna hade ofta blåmärken med med avtryck efter han fingrarna på armarna. Flickor, så unga som 13-14 är, kunde brottas ner och hållas nere med ett knä i ryggen. Och så vidare. Av den utlovade behandlingen, MI-samtal, KBT och så vidare blev det ingenting. Alla, inklusive de behandlare jag talat med beskrev hemmet som ”en förvaring”.

Men vad som fick hela den här granskningen att sticka ut var hur IVO, Inspektionen för vård och omsorg, hanterade sina tillsyner. När P4 Västs granskning hade pågått i några månader fick jag reda på att en av de inspektörer som hade arbetat för IVO, och under en period dessutom varit chef, nu plötsligt arbetade för HVB-hemmet Stubben. Hon hade inte bara varit anställd på IVO utan varit en av de mest inflytelserika inspektörerna av HVB-hemmet. Direkt efter att hon gick i pension tidigt 2020 bytte hon alltså sida och skrev nu rejält kryddade försvarsinlagor åt det hem hon tidigare hade granskat.

Jag begärde ut all dokumentation från IVO:s tillsyner de tio senaste åren. Det visade sig att nämnda inspektör inte bara var inblandad i de flesta tillsynsbesluten, utan också att hon och hennes kollegor på IVO systematiskt hade mörkat missförhållanden på HVB-hemmet Stubben.

När jag kontaktade IVO angående de nya uppgifterna, vägrade de (i vanlig ordning ska tilläggas) att ge mig en intervju. Men de satte igång en egen utredning. Efter ständiga påtryckningar under ett halvårs tid fick jag till sist ut rapporten (den hade varit färdig i flera månader när de lämnade ut den). I princip erkände IVO att de hade mörkat:

https://sverigesradio.se/artikel/ivo-inspektorer-morkade-missforhallanden-pa-flickhem

https://sverigesradio.se/artikel/ivo-inspektor-friad-fran-javsmisstanke-men-morkade-uppgifter

Något senare gjorde jag en djupare genomgång av IVO-skandalen som resulterade i ett 20-minuter inslag på P4 Väst:

https://sverigesradio.se/artikel/de-skulle-vara-pa-var-sida-men-de-var-ju-pa-deras-sida

Historien om HVB-hemmet Stubben är egentligen inte avslutad. Vi får se var den landar.